Codi civil de Catalunya i lleis...

Codi civil de Catalunya i lleis complementàries

Tirant Lo Blanch

Inclou el Codi de Consum

9788491693321
8,65 €
Impuestos incluidos

Descripcion

Actualitzat amb la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modifi cació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. D'acord amb la Disposició Final Novena, aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2018, llevat de l'apartat 1 de la disposició final segona (que afegeix un apartat 4 a l'art. 211-3), l?apartat 11 de la disposició final quarta(que modifica l'art. 461-12), l'apartat 4 de la disposició final cinquena (que afegeix un apartat 5 a l'article 565-11) i la disposició final sisena (que afegeix la disposició transitòria vint-i-unena a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals), que entren en vigor l'1 de març de 2017. El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 6 de juny de 2017, ha acordat admetre a tràmit recurs d'inconstitucionalitat contra els arts. 3 4 i 9 de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre VI del CCCat, en les parts que donen nova redacció als arts. 621-1 a 621-54 (contracte de compravenda), arts. 621-56 i 621-57 (contracte de permuta), arts. 622-21 a 622-42 (contracte de mandat i gestió d?afers aliens) i Disposició Transitòria Primera.

Detalle producto

Autor
Redacción Tirant Lo Blanch
Paginas
812
Editorial
Tirant Lo Blanch
Fecha de edición
12ª edición Septiembre 2017

Reviews (0)

No reviews

Los clientes que compraron este producto también compraron:

 Opiniones

Sea el primero en dar su opinión !

Product added to compare.
Contacta con nosotros