Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. La persona física i les institucions de protecció de la persona
Comentari al llibre segon del Codi civil de...

Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. La persona física i les institucions de protecció de la persona

Atelier

Inclou les noves lleis: -Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. -Llei de voluntats digitals i de modificació del llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya de 14 de juny de 2017

9788416652563
52,88 €
Impuestos incluidos

 

Inclou les noves lleis: -Llei 3/2017, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. -Llei de voluntats digitals i de modificació del llibres segon i quart del Codi Civil de Catalunya de 14 de juny de 2017 La Llei 25/2010, del 29 de juliol, va aprovar el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. El llibre segon, dividit en quatre títols, va incorporar al Codi civil el conjunt de les normes que integren el dret de la persona (títols I i II) i el dret de família (títols III i IV). El volum que ara presentem conté un comentari de tots els articles dels títols I i II, relatius a la persona física i les institucions de protecció de la persona que combina l'análisi exegètica i dogmática amb la perspectiva práctica que proporciona la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de les Audiències catalanes. Aquest llibre és el complement al llibre Comentari al llibre segon del Codi Civil de Catalunya. Familia i relacions convivencials d'ajuda mútua publicat a l'any 2014. Aquests comentaris han estat elaborats per més de quaranta autors amb experiència contrastada en el dret de la persona física i les institucions de protecció de la persona, la major part dels quals professors universitaris, però també advocats, notaris, registradors i magistrats dels principals tribunals de Catalunya. Després de més de set anys de vigència de la Llei 25/2010, aquest volum dóna compte de les pautes que segueixen els operadors jurídics del país per a la seva aplicació i dels criteris interpretatius desenvolupats pels tribunals catalans. Això el fa útil no només per al estudiosos del dret civil catalá sinó també per als professionals que apliquen quotidianament les normes del llibre segon.

ÍNDICE

Pròleg

Referències abreujades a comentaris i altres obres

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del codi civil de catalunya, relatiu a la persona i la família

Títol I. La persona física

Capítol I. Personalitat civil i capacitat

Capítol II. Autonomia de la persona en l’àmbit de la salut

Títol II. Les institucions de protecció de la persona

Capítol I. Disposicions comunes

Capítol II. La tutela

Capítol III. La curatela

Capítol IV. El defensor judicial

Capítol V. La guarda de fet

Capítol VI. L’assistència

Capítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent

Capítol VIII. La protecció dels menors desemparats

Paginas
578
Autor
Esther Farnós i Amorós
Editorial
Atelier
Fecha de edición
1ª edición Octubre 2017
Contacta con nosotros